Vil åpne byen

Venstre vil i onsdagens formannskapsmøte foreslå å la serveringssteder få ha åpent 24 timer i døgnet, og sette i gang forsøksordning med utvidet skjenketid. — Vi ønsker å åpne opp byen, sier Skedsmo Venstres leder Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Venstre

Siden 11. september i fjor har åpningstiden for serveringssteder vært 06.00-02.00 i Lillestrøm sentrum, og 06.00-03.30 i resten av kommunen. Venstre ønsker å fjerne disse begrensningene, og vil også at kommunen skal søke departementet om å sette i gang forsøk om utvidet åpningstid for skjenking. Per i dag hindrer lovverket at kommunen setter skjenkestopp etter kl. 03.30.

— Vi tror en mer åpen og tilgjengelig by, blir en mer attraktiv by å bo i og at det vil bidra til mindre utelivsbråk fordi man unngår den store trengselen som oppstår når alt stenger samtidig, utdyper Bjerkholt.

Venstres forslag lyder som følger:

1. Kommunens forskrift om åpningstider for serveringssteder som ikke skjenker alkoholholdig drikke, § 1, endres som følger: "Serveringssteder i Skedsmo kommune uten skjenkebevilling kan ha åpent 24 timer i døgnet". § 2 oppheves.

2. Rådmannen iverksetter relevante prosesser for å kunne gjennomføre en forsøksordning med utvidede skjenketider, herunder sende søknad til departementet om dispensasjon fra nasjonale åpningstidsbegrensninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**