Norge trenger flere småbedrifter

Venstre vil endre dagens regelverk for de minste bedriftene. For Venstre er det like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det er å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet, mener lokallagsleder Karl Meinert Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Venstre vil endre dagens regelverk for de minste bedriftene. Venstre vil at selvstendige næringsdrivende skal likestilles med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og etablere gjeldsordninger som blir til å leve med om man skulle ha satset feil.

Det er viktig at småbedriftene får gjøre det de er best til, som å utvikle produkter, og bruke minst mulig tid på byråkrati. Derfor må regelverket for de minste bedriftene være annerledes og enklere enn det er for store konsern.

For Venstre er det like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet. Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som skaper og støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv.

Karl M. Buchholdt
Leder i Levanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**