Jan Tore Gjøby klar for landsmøte

Jan Tore Gjøby forbereder seg til første landsmøte med Venstre, som finner sted i Stavanger 24-26.april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Gjøby er både leder for Rakkestad Venstre og nestleder for Østfold Venstre. Nå er han klar for å innta sitt første landsmøte, og på programmet står blant annet drømmen om et lavutslippssamfunn, et kunnskapssamfunn og en ny velferdsreform.
– Det krever mange forberedelser, men nå føler jeg at jeg er i rute og gleder meg bare til å dra oppover, sier Gjøby.

Gjøby er fornøyd med at fylkeslaget har fått gjennomslag for forslaget om omlasting av gods mellom skip og jernbane.
— Dette er et viktig skritt mot lavutslippssamfunnet. Nå har vi flere kamper å kjempe. Blant annet foreslår vi et initiativ for innovasjonsprosjekter, der kunnskapsamfunnet og ny teknologi kan bidra til nye arbeidsformer og økt samhandling i helsesektoren, forteller han.

Bildetekst: Østfold Venstres landsmøtedelegasjon. Vi ser fra venstre: Jan Tore Gjøby, Rakkestad, Per

Foto: Østfold Venstre

Østfold venstre ønsker en radikal omlegging av verneplikten til en samfunnstjeneste som omfatter flere områder som miljøberedskap og omsorgstjeneste.
– Den nye tjenesten vil også inneholde et undervisningsopplegg om det norske samfunnsystemet og demokratiet. Vi registrerer at også KrF tenker liknende tanker og ser derfor positivt på muligheten for denne helt nødvendige fornyelsen av verneplikten, sier Gjøby.

For å sikre god oppvekst og levende lokalsamfunn, foreslår Østfold Venstre å styrke lokale kulturtilbud for barn og ungdom.
– Barn og unge skal oppleve mestringsglede gjennom egen utfoldelse og tilbudene skal utformes lokalt. Det skaper velferdssamfunnet, sier han, og legger til at partiet også ønsker en mer gjennomtenkt og redusert bruk av tvang i psykiatrien.
– Selv om vi nå har hatt tragiske hendelser som følge av mangelfull behandling, må vi fortsatt redusere unødvendig tvangsbruk, sier nestlederen.
Av andre programpunkter holder delegasjonen fram EU-standpunktet og karakterer i barneskolen som de mest spennede sakene der delegatene på landsmøtet har bestemte og forskjellige syn.

Du kan følge Jan Tore og Venstres landsmøte på Internet:
Følg Landsmøtet Direkte!
Venstres Hjemmesider
Jan Tore på Twitter
Folk som twittrer om Landsmøtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**