Ungdommens fylkesting hilste i stereo

Representantene fra Ungdommens fylkesting valgte denne gangen å hilse fylkestingsrepresentantene i stereo. Det betyr at leder Tobias Vang Sivertsen hadde med seg Jørn Erik Bosness Winther på talestolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De to UFT- medlemmene kom med klare adresser til tinget. Spesielt fokuserte de på behandlingen av sak om avvikling av pc-ordningen i videregående opplæring, og da spesielt med henblikk på de elevene som arbeider innen media og kommunikasjon. De bruker nå Mac, og ønsker fortsatt å bruke dette verktøyet.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

INNLEGGET:

Fylkesordfører.

Ungdommens fylkesting tar ansvar og satser på å spre kunnskap gjennom tradisjonelle og utradisjonelle metoder. Vårt mål er å bli kjent blant alle ungdom i Nordland, og vi skal bli et organ som alle skal bruke.

Ungdommens fylkesting har gjennom de fire periodene vi til nå har eksistert gjennomført mange prosjekter. Det største og mest kjente prosjektet vi har fått igjennom er et kulturkort for alle ungdom i Nordland. Vi har også vært en pådriver for ungdomskortet, som gjør det billigere for ungdom å reise i Nordland.

Det nytter å ta opp saker i UFT. I tillegg til de to overnevnte saker har vi også fått gjennom tobakksfri skole, vi har fått grønne kantiner, og vannautomater på alle videregående skoler i Nordland.

Ungdommens fylkesting er et rådgivende organ til fylkestinget.
Vi har mulighet til å utale oss i fylkestingssaker og vi får holde et innlegg på fylkestinget. Dette er vi meget fornøyde med.

Men i sak 47/09 ble vi ikke tatt med i behandlingen og dette er vi ikke helt fornøyde med.
Sak 47/09 er en sak som berører ungdom direkte og vi har en del spørsmål som vi føler burde vært med i prossessen.
I gårsdagens avisa Nordland går Råd for utdanning, Trud Berg, ut og sier at en annen type pc må vurderes til medier- og kommunikasjonselever, men dette står det ingen ting om i sakspapirene.
I Nord-Trøndelag har de innført en slik ordning der elever på medier og kommunikasjon må bruke pc. De er plaget med at mye arbeid går tapt på grunn av at pc-ene krasjer og må startes på nytt. Næringen som elevene ved medier og kommunikasjon utdanner seg til bruker nesten bare Mac. Hvorfor skal de da bruke pc under utdanningen?
Vi i UFT har vært uenige med fylkestinget når det gjelder pc i skolen. Vi har tidligere uttalt at dette ikke var en god løsning. Og vi ber derfor fylkestinget tenke seg godt om. Er denne ordningen den beste løsningen for elevene?

Så over til sak 58/09. Dette gjelder framtiden til UFT. Man lærer så lenge man lever, når det gjelder denne saken har vi i UFT hatt en meget bratt læringskurve.
Fra vi ble valgt inn som medlemmer av UFT, da de fleste av oss ikke hadde noe særlig politisk erfaring, til vi står her nesten to år senere. Vi har lært at politikk kanskje er verdens vanskeligste fag. Sak 58/09 handler om at vi skal gjøre UFT bedre enn det er i dag.
Vi begynner nå å bli varme i trøyen og ser at hvis saken ikke blir vedtatt og et nytt UFT blir valgt, så vil prossessen med omorganiseringen av UFT ta mye lenger tid og nesten starte fra begynnelsen igjen. Hele UFT stiller seg posetiv til å fortsette et år til, for å finne den beste løsningen slik at både UFT, fylkestinget, fylkesordføreren, fylkesrådet, Ung i Nordland og ikke minst ungdommen i Nordland får den beste nytten av UFT.
I dagens samfunn kan det se ut som ungdom ikke er engasjert. Viser du ungdommen et bilde av for eksempel fylkesordføreren eller fylkesråden vil de fleste ikke kunne svare på hvem de er. Dette viser videoene som UFT la frem for fylkestinget i oktober.

Spør du ungdom om de er interesert i politikk, er svaret som oftest nei. Spør du ungdom hva de er interesert i, får du til svar at det må være jobber, at ungdomsklubben skal bestå, at ungdom skal ha et sted å være og at det må skje noe på plassen de bor på etter at skolen er ferdig. Og er ikke dette politikk så har vi misforstått. Ungdom trenger et talerør til dere politikere.
Vi i UFT mener at stemmerett for 16-åringer kan hjelpe slik at ungdom blir mer engasjert i politikk. Eldre har lovpålagt at det skal være et råd for dem i kommune og fylke, hvorfor har ikke ungdom dette?

Voksne kan føle seg så unge de bare vil, de er fortsatt ikke ungdom!

Vi i UFT streber stadig etter å bli bedre, men bedring tar tid og vi ber derfor om forståelse for at vi kan sitte et år til.

For Ungdommens fylkesting,
Tobias Vang Sivertsen og Jørn Erik Bosness Winther

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**