Vestfold Venstre drar på landsmøte i helgen

Fredag denne uken åpner Venstres landsmøte i Stavanger. Det tre dager lange landsmøtet blir Venstres største ustillingsvindu i år.
Vestfold Venstre er representert med 8 deltakere, fra Larvik i sør til Sande i nord. Kåre Pettersen, 1. kandidat, og fylkesleder Hallstein Bast er blant delegatene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stortingsvalgprogrammet for kommende 4-årsperiode skal bl.a. vedtas. Her vil debatten trolig blant annet dreie seg om Venstre skal gå inn for at Norge skal inn i EU, ambisjonene for klima og miljø, satsing på lærere i skolen, rom for nyskaping i næringslivet og styrking av pleie, omsorg og helsetjenester.

 Fra v.: Per Martin Berg (Sande), Marianne Reistveit (Sandefjord), Tor Homleid (Sandefjord), Hilmar Flatabø (Tønsberg), Monica Hofer Augheim (Tjøme), Karin Frøyd (Larvik), Kåre Pettersen (Stokke)

Fra v.: Per Martin Berg (Sande), Marianne Reistveit (Sandefjord), Tor Homleid (Sandefjord), Hilmar Flatabø (Tønsberg), Monica Hofer Augheim (Tjøme), Karin Frøyd (Larvik), Kåre Pettersen (Stokke)
Foto: Privat

Vestfold Venstre har varslet flere endringsforslag til Stortingsvalgprogrammet hvor vi finner styrket vern av strandsonen som en fanesak, men også halv pris for tannbehandling for studenter med kr 1.500 som tak. Vestfold-delegasjonen vil også at museene skal få en aktiv rolle som støtte til lokale samlinger og historielag og at de tildeles oppgaven som tydelige pådrivere i lokalsamfunnene.
Venstre er kjent for å være debattglade, og til landsmøtet foreligger det forslag til i overkant av 50 politiske uttalelser.

Fra Venstre i Vestfold foreligger det krav om ny Vestfoldbane innen 2019, med forventning om at regjeringen i Nasjonal Transportplan for perioden 2010 – 2019 legger opp til en vesentlig raskere utbygging av Vestfoldbanen.

En aktiv jordvernpolitikk, styrking av det lokale miljøansvaret samt økonomiske rettigheter for foreldre/foresatte når barn under 18 år er på sykehus er andre uttalelser som Vestfold-benken håper å få gjennomslag for.

 Hallstein Bast

Hallstein Bast
Foto: Even Bast

Venstre har en avgjørende rolle i norsk politikk med sin samlende sentrumsprofil og blitt stadig viktigere i et samfunn hvor balansepunktet mellom individuell frihet og gode felleskapsløsninger stadig må settes for helt nye problemstillinger.

Delegatene ser frem til en helg hvor den gode Venstrepolitikken skal meisles ut for de neste 4 årene.

Hallstein Bast, fylkesleder (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**