– Viktig med storsatsing på tog

– Det er bra at samferdselsministeren nå kommer på banen med et forslag om en fellesnordisk samferdselsplan for nordområdene. Jeg er litt forundra over at hun lanserer dette bare noen få dager etter at jeg fikk nei fra henne om et lignende opplegg, men det viktigste er at planene nå igangsettes, sier Venstres stortingsrepresentant fra Finnmark, Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Vera Lysklætt undrer seg over sprikende signaler fra samferdselsministeren.

Vera Lysklætt undrer seg over sprikende signaler fra samferdselsministeren.
Foto: Venstre

– Det er svært viktig at samarbeidet mellom landene på Nordkalotten, Barentssamarbeidet, også legger opp til at vi kan få utviklet et tettere samarbeid med både Sverige og Finland i nord enn det som er tilfellet idag. Slik det er nå så blir alt fokus rettet mot et samarbeid med Russland – og våre andre nære naboer i nord som Sverige og Finland, blir dessverre helt glemt, sier Vera Lysklætt, Venstres stortingsrepresentant fra Finnmark.

– Rett før påske tok jeg derfor skriftlig opp med samferdselsminister Liv Signe Navarsete (SP) om hun er villig til å utrede en jernbaneforbindelse mellom Øst-Finnmark og Nord-Finland. I svaret som jeg mottok i forrige uke svarer hun at en slik utredning vil være en viktig del av underlaget for neste Nasjonal Transportplan – altså ikke den som nylig ble lagt fram, men den NTP som kommer etter 2019, sier Vera Lysklætt.

– Det er derfor underlig når Navarsete i dag, bare noen dager etter at jeg mottok svaret fra henne, lanserer tanken om en storsatsing i nord på veier, fly og tog, mener Lysklætt (V).

– Navarsetes plan skal etter det jeg forstår gjelde allerede fra neste år og gå over 30 år. Ser vi disse utsagnene i sammenheng betyr det at togsatsingen ikke ligger an til å komme på plass før i slutten av 30-årsperioden. Det er i så fall altfor defensivt, og da regner jeg med at folk gjennomskuer dette som valgflesk, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**