En kunnskapspolitisk skandale

– Forskningsmeldingen er oppsiktsvekkende svak og uforpliktende. Det er en kunnskapspolitisk skandale at den rødgrønne regjeringen presenterer en forskningsmelding som er så blottet for forpliktelser, sier Venstres forskningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I dag passerte Regjeringens lenge bebudede forskningsmelding statsråd.

Uforpliktende melding

 -Forskningsmeldingen er oppsiktsvekkende svak og uforpliktende, mener Odd Einar Dørum.

-Forskningsmeldingen er oppsiktsvekkende svak og uforpliktende, mener Odd Einar Dørum.
Foto: Microsoft

-Forskningsmeldingen er oppsiktsvekkende svak og uforpliktende. Det finnes knapt en eneste formulering som forplikter budsjettkroner i denne meldingen, og det er trist å konstatere at man forlater ambisjonene fra den forrige forskningsmeldingen, sier Dørum, som viser til at forskningsmeldingen fra regjeringen Bondevik II slo fast et forpliktende årstall for når den samlede norske forskningsinnsatsen skulle utgjøre 3 pst. av BNP. I den nye meldingen omtales dette forskningsmålet bare som en "langsiktig målsetting".

– Det er også svært skuffende at regjeringen ikke presenterer konkrete opptrappingsplaner for både forskerrekruttering, forskningsfondet eller investering i forskningsmessig infrastruktur. Meldingen beskriver til en viss grad utfordringene vi har, men er uhyre fattig på virkemidler for å rette disse opp, understreker Dørum.

Hvileskjæret fortsetter
– Regjeringen fortsetter også sitt selvpåførte hvileskjær ved å ikke si noe konkret om en styrking av basisbevilgningene til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Det er her mye av grunnforskningen skjer, og det er avgjørende å sikre institusjonene en sunn økonomi i fortsettelsen, fremholder Dørum.

– Denne meldingen innebærer enda en spiker i kista for den rødgrønne kunnskapspolitikken, og viser med all tydelighet at regjeringen verken har evne eller vilje til å prioritere forskning og kunnskap, sier Dørum.

Utfordrer regjeringspartiene
Dørum mener at det er helt avgjørende at blant annet prinsippene om langsiktighet, forutsigbarhet og strategisk prioritering av forskningsmidler legges til grunn for Stortingets behandling av saken.

– Venstre utfordrer derfor regjeringspartiene til å slå fast at norsk forskningsinnsats skal økes til 3 pst. av BNP innen 2013; at Fondet for forskning og nyskaping må økes til 100 mrd. kroner allerede i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i mai, som en gradvis opptrapping til en fondsbeholdning på 150 mrd. kroner i 2010; at det skal utarbeides en forpliktende opptrappingsplan for forskerrekruttering; samt at institusjonene må sikres tilfredsstillende basisbevilgninger, sier Dørum.

Les også: -Regjeringen må forplikte seg i forskningspolitikken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**