Landsmøtet — Tiltak for barnevernet

Hordaland Venstre har sammen med Rogaland Venstre fremmet en resolusjon for Venstres landsmøte om et krav om å styrke barnevernet. — De siste måneders avsløringer om tilstandene i barnevernet gjør denne styrkingen prekær, mener Lars-Henrik Paarup Michelsen, stortingskandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars-Henrik Paarup Michelsen lite

– Statens Helsetilsyns ferske tilsynsrapport om det kommunale barnevernet må gi grunn til bekymring, mener Paarup Michelsen og ramser opp: – Mange barn og unge fanges ikke opp til rett tid og får de riktige tjenestene. Problemer som oppstår i ungdomsårene med rus, vold og kriminalitet kunne nok vært avverget dersom riktig hjelp hadde blitt gitt til riktig tid, tror han.

Hordaland delegasjon

Rett til ettervern!
Stortingskandidaten påpeker at barnevernsbarn mangler ofte det nettverket en stabil primærfamilie kan tilby. — Derfor kan ikke barnevernets tilbud til ungdommen opphøre plutselig ved oppnådd myndighetsalder, mener han. – I dag er det opp til hver enkelt kommune om de ønsker å tilby barn som har vært under omsorg hos barnevernet ettervern. For at det skal være ungdommens beste som avgjør tilbud om ettervern eller ikke, vil Venstre lovfeste retten til ettervern frem til 23 år, krever Paarup Michelsen.

Du kan følge Venstres landsmøte her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**