Telemark — skal bli en av de beste i Norge på smart energibruk

Landsmøte: Telemark Venstre har en visjon om at Telemark skal bli et av de beste fylkene i Norge på forskning, utvikling og bruk av smart energi. Les landsmøtetalen til Tonje Løwer Gurholt her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Smart energi
Smart bruk av energi handler ikke bare om èn løsning, men om at alle gode løsninger kombineres; lavutslippsteknologi, karbonfangst, energisparing, bølgekraft, bioenergi, geovarme, avfall som ressurs osv.
Og det må i tillegg brukes til rett formål. Energi til oppvarming av hus bør baseres på energikilder som fjernvarme, bioenergi, varmepumper osv. Elektrisitet bør spares til andre høyverdige energiformål.

Grønne sertifikater
Det handler om en storstilt satsing på grønne sertifikater, slik at gode prosjekter innenfor f.eks småkraftverk og fjernvarme kan realiseres. Det finnes mange gode prosjekter, men de blir ikke satt ut virkeligheten pga for liten offentlig støtte og interesse.
Men det handler også om organisering. Gode prosjekter innenfor feltet fornybar energi må slippes frem i den byråkratiske køen. Vi trenger disse prosjektene nå, ikke om mange år.

Når det gjelder grønne sertifikater, har det vært fire tapte år med dagens regjering. Det har ført til at satsing på fornybare energikilder har stoppet helt opp på enkelte felt. Et eksempel er StatoilHydro som går til England for å utvikle vindkraftprosjekter. Slike prosjekter og kompetanse vil Venstre gi økonomisk mulighet for å utvikle seg i Norge. Det er vindstille med dagens regjering.

Telemark
Venstre vil opprette et eget fond som har til formål å investere i klimateknologi og miljøriktig omstilling av næringslivet. CO2 labben på Kjølnes er et godt eksempel på forskning som kan få midler fra dette fondet dersom Venstre kommer i posisjon.

Herøya forskningspark bør utvides og utvikles til å bli et ledende nasjonalt senter for forsking på alternativ energi og fornybare energikilder i Norge. De er allerede på sporet

Telemark må øke satsingen på biobrensel. Vi har mye skogsavfall som er råstoff til en ren energikilde. Denne må utnyttes bedre til gode for bønder, næringsliv og miljø.

Vi skal på landsmøte programfeste å utvikle en plan for infrastruktur for CO2 transport i rør, som inkluderer bl.a Grenland. Grenland et av de største utslippspunktene i Norge. En forbedring i Grenland vil derfor bety svært mye for Norge.

Tonje Løwer Gurholt

Telemark har et kompetent næringsliv, vi har industri, vi har forskning og vi har vist at vi kan omstilling. Fornybar energi er fremtiden for Telemark. Det skaper nye miljøvennlige arbeidsplasser, det skaper nye teknologiske løsninger og det skaper en kompetansekraft som vil tiltrekke seg nye innbyggere.

Venstre vil ha det rene, smarte og optimistiske Telemark

Tonje Løwer Gurholt, stortingskandidat Telemark Venstre

Talen kan høres HER. Spol mot slutten til 01:39

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**