Forebyggende tiltak mot økt rusmisbruk

Det er fare for at arbeidsledighet som følge av finanskrisen, kan føre til økt bruk av rusmidler. Denne fare må man være på vakt mot, og det er derfor nødvendig at det snarest iverksettes rusforebyggende tiltak. Finnmark Venstre krever at det snarest iverksetter slike tiltak, og samtidig sørger for at det bygges ut tilfredsstillende rehabiliteringsplasser i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I flere år har helseforetakene bygd ned antall rehabiliteringsplasser for rusmisbrukere for å spare inn penger. Finnmark Venstre mener at dette er en feilslått prioritering, og at det på sikt faktisk er mer lønnsomt å arbeide for å redusere antallet rusmisbrukere. Rehabilitering vil ha en forebyggende effekt, fordi rekrutteringen vil avta som følge av dette.

Arbeidsledigheten øker nå betydelig som en konsekvens av den globale finanskrisen vi rammes av. Økt arbeidsledighet gir fare for økt rusmisbruk, og det er av særdeles stor betydning at riktige tiltak settes inn straks. I flere kommuner er andelen rusmisbruker over 5 % av innbyggertallet. Dette er en svært alvorlig og alarmerende utvikling, som det må endres før det er for sent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**