Landsmøtet — Snakket for personvernet

Harald Hove, gruppeleder for Venstres fylkestingsgruppe, krevde at landsmøtet skulle gå mot romavlytting under dagens programbehandling. — La oss huske skadevirkningene og ringvirkningene av romavlytting, krevde Hove.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Harald Hove portrett

– Vi må bort fra fryktretorikken, og bort fra skremselspropagandaen fra de som ivrer for mer overvåkning, krevde gruppelederen videre. Han snakket kraftfullt for at Venstre skulle gå inn for å fjerne dagens åpning i lovverket for bruk av romavlytting av hensyn til grunnleggende personvernhensyn.

– Vi må sette grensen, konkluderte Hove.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**