Kulturskolene som ressurssentre

Venstre vedtok i dag i et tilleggsforslag at de vil styrke Norsk kulturskoleråd som faglig organ for å utvikle kulturskolene og Den kulturelle skolesekken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


“Kulturskolene må utvikles videre i tråd med det lokale kulturlivet. Venstre vil styrke Norsk kulturskoleråd som faglig organ for å utvikle landets kulturskoler til ressurssentre for skolene og kulturlivet i kommunene.”

Norsk kulturskoleråd driver et utstrakt faglig arbeid og organistorisk utvikling: De bistår medlemskommunene for å sikre kompetent faglig ledelse og høyt faglig nivå i kulturskolene. De støtter utprøving av faglige, metodiske og organisatoriske modeller for å styrke kvalitet og innhold i kulturskolene, sprer informasjon om gode eksempler på kulturskolene som kommunalt kulturpedagogisk ressurssenter, bl.a. i samarbeid med skoleverket, fritidskulturlivet og som aktør i forbindelse med Den kulturelle skolesekken.

Venstre la også til i programmet at:
“for alle kunstarter skal Den kulturelle skolesekken utvikles som et kunstpedagogisk element i skolen. Utøvernes ferdigheter når det gjelder formidling av kunst til barn og unge må bli bedre og mer profesjonelle.”

Forslagene var innspilt fra Trine Skei Grande, Odd Einar Dørum og Roar Sollied.

I programmet ligger også inne at Venstre vil oppjustere de eksisterende stipendordninger for kunstnere, gi bedre vilkår for kunstnere i enmanns-og småbedrifter, og utrede muligheten for pensjonsordninger for kunstnere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**