Landsmøte avsluttet

Det har vært mange gode debatter preget av humør og gode politiske løsninger. Vi har vedtatt stortingsvalgprogram for 2009-2013 som har tre hovedelementer. Det er satsing på kunnskap, miljø og velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Telemarkdelegasjon med Lars Sponheim

Telemarkdelegasjon med Lars Sponheim

Venstre mener Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn.
Venstre vil be om velgernes tillit til å føre Norge over i lavutslippssamfunnet og gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter.
Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til de som trenger de mest.

Telemark Venstres budskap om en storstilt satsing på fornybar energi som også kan brukes i Telemark, er innfridd på alle punkter i programmet. Det handler bl.a om:
•Opprette et fond (Klimatek) som har til formål en miljøriktig omstilling av bedrifter or forskning på nye miljøvennlige løsninger
•Innføring av grønne sertifikater som gjøre det økonomisk mulig å gjennomføre prosjekter innen fornybar energi. F.eks bioenergiprosjekter og småkraftverk.

Telemark Venstres utspill i forkant av landsmøte om å opprette Barnehus i alle fylker, ble vedtatt av landsstyret. Kommer Venstre i posisjon vil det forplikte oss til å opprette et eget Barnehus i Telemark

Innenfor samferdsel har vi programfestet at strekningen Oslo – Skien skal ta 80 minutter innen 2020.

Les alt om landsmøte HER

Noen bilder av Telemarks delegasjon kan du se HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**