Landsmøtet — Momsfritak for frivillige organisasjoner

Venstre gikk på dagens landsmøte inn for at frivillige organisasjoner skal kunne få momsfritak. — Dette er en nøkkelsak for alle engasjerte ildsjeler i det frivillige kulturlivet, jubler Lars-Henrik Paarup Michelsen, stortingskandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Kulturmomsutvalget leverte sin innstilling 26. februar 2008, men to måneder før inneværende stortingsperiode er over har regjeringen enda ikke lagt frem noen sak for Stortinget. – Skatte- og avgiftssystemet er godt egnet for å bedre frivillighetens økonomi på en slik måte at frivilligheten selv får mer av disposisjonsretten over midlene. Kulturmomsutvalgets innstilling viser også at små- og mellomstore organisasjoner ville tjent mest på momsfritak, sier Paarup Michelsen.

Skolekorps

Vesensforskjell på kompensasjon og fritak
Paarup Michelsen mener en kompensasjonsløsning, slik som AP går inn for, bare vil gi mer makt til staten. – Venstres løsning er momsfritak. Det er en betydelig vesensforskjell, understreker Paarup Michelsen. — Kompensasjonen er i realiteten et lån til staten som man kanskje får tilbake året etter. Frivillige organisasjoner trenger frie midler som kan brukes på de formål hvert enkelt idrettslag og korps vil prioritere selv. Det frivillige kulturlivet må få slippe å være styrt av kulturministerens prioriteringer, konkluderer Paarup Michelsen.

Les også denne uttalelsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**