Museene må også være livgivere til lokale kilder

Konsolideringen av museene i Vestfold vil sentralisere administrasjonen og det er en reell fare for at formidlingen vil bli konsentrert om noen få steder i fylket. Vi har allerede sett at mange museer i landet lever sine egne liv i forhold til lokalsamfunnene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hallstein Bast

Hallstein Bast
Foto: Karin Frøyd

På Venstres Landsmøte la Hallstein Bast fram Vestfold Venstre fram endringsforslag til kulturdelen i stortingsprogrammet knyttet til museene.

Forslagsteksten "Det er også viktig å understreke museenes rolle som koordinator og støtte til lokale samlinger og historielag" vektlegger museene som livgivere til lokale kilder og interesser. Denne støtten og samarbeidet er viktig og burde vært betydelig. Forslaget er et tydelig bidrag til samarbeidet mellom museum og lokalsamfunn.

Forslaget fikk flertall ved voteringen og ble besluttet tatt inn i Stortingsprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**