Oppsummering av landsmøtet 2009: Miljø, kunnskap og fornying hovedsaker for Venstre

I denne oversikten finner du en total oversikt over hovedsakene og vedtak på Venstres landsmøte: Nytt stortingsvalgprogram, oversikt over uttalelser, bilder og videoarkiv. Gå heller ikke glipp av Venstres bystyrepolitiker og komiker Per Inge Torkelsens videohilsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Landsmøtesalen

Foto: Christoffer Biong

– Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Venstre vil be om velgernes tillit til å føre Norge over i lavutslippssamfunnet og gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter. Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til de som trenger de mest, heter det i Venstres hoveduttalelse som ble vedtatt på landsmøtets siste dag.

Stortingsvalgprogrammet
• Last ned foreløpig versjon av Venstres vedtatte stortingsvalgprogram 2009 – 2013.

Se også Per Inge Torkelsens helt spesielle videohilsen.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Du finner Venstres videoarkiv fra landsmøtet på VenstreTV.

Landsmøtesalen

Foto: Christoffer Biong

Oversikt over uttalelser
• Hoveduttalelse: Venstre: Miljø – kunnskap – fornying
• Uttalelse: En god oppvekst er nøkkelen til integrering
• Fråsegn: Tiltak for eit betre og meir heilskapleg barnevern
• Uttalelse: Venstre vil sikre digitale borgerrettigheter
• Uttalelse: Veien ut av krisen
• Uttalelse: Voldsspiralen i Afghanistan må stoppes
• Uttalelse: Venstre vil ha en grønn Nasjonal Transportplan

Bedre velferd, robust lokaldemokrati og sterkere kommuner
Venstre tar til orde for kommunesammenslåing som en del av en velferdsreform, og vil styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som kan overta velferdsoppgaver fra staten.

– Vi som er glade i offentlig sektor og i demokratiet på alle nivåer, må ta nye grep for å hindre at begge deler svekkes. Vi må få mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø, sier Lars Sponheim om bakgrunnen for partiets velferdsreform.

Les mer om Venstres velferdsreform.

Lars Sponheim og Ola Elvestuen. Fra EU-voteringen på Venstres landsmøte.

Foto: Christoffer Biong

Landsmøtets vedtak om tilknytningen til EU
“Det ligger ikke til rette for å starte en ny EU-debatt i Norge de nærmeste årene. Derfor vil Venstre at Norge skal videreutvikle samarbeidet med EU basert på EØS-avtalen.”

“Hvis spørsmålet om EU-medlemskap blir aktualisert, er det et ufravikelig prinsipp for Venstre at det bare kan avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning. Både spørsmålet om eventuelle forhandlinger med EU om medlemskap, og en eventuell ferdig forhandlet avtale må legges fram for det norske folk i to separate folkeavstemninger. Utfallet av disse vil være bindende for Venstres stortingsrepresentanter.”

Landsmøteglimt

 Landsmøtesalen under leder Lars Sponheims tale.

Landsmøtesalen under leder Lars Sponheims tale.
Foto: Steinar Haugsvær

 Mangeårige medarbeidere May og John Hamilton ble takket for lang og tro innsats for Venstre lørdag kveld.

Mangeårige medarbeidere May og John Hamilton ble takket for lang og tro innsats for Venstre lørdag kveld.
Foto: Steinar Haugsvær

 En av de mange delagesjonene på landsmøtet; Østfold med førstekandidat Rita Sletner i midten.

En av de mange delagesjonene på landsmøtet; Østfold med førstekandidat Rita Sletner i midten.
Foto: Christoffer Biong

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**