Satsing på fornybar energi, forskning og velferdsreform

Det passer Troms og Nord-Norge utmerket at Venstres hovedsatsinger ligger på ei storsatsing på fornybar energi, utdanning og forskning og mer velferd til kommunene. -Vi har energikilder i havstrøm og vind og vi har allerede mye kompetanse i landsdelen og gode forskningsmiljøer, sier Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres hovedprioriteringer i neste stortingsperiode
Venstre vil at Norge skal utnytte dagens globale finanskrise til en storsatsing på fornybar energi og et grønt næringsliv. På den måten skjer omstillinger som både er bra for miljøet og som sikrer framtidas verdiskaping. Finanskrisen må også løses ved at den globale økonomien følges av mer global politikk.

Det er avgjørende at Norge ligger i front på skole, høyere utdanning og forskning. Kunnskap og forsking vil være Venstres førsteprioritet i neste stortingsperiode over offentlige budsjetter.

Venstre vil ha en velferdsreform hvor flere helse- og omsorgstjenester desentraliseres fra staten til en forsterket helse- og omsorgstjeneste i kommunene.

Les mer fra Venstres hoveduttalelse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**