Uttalelse: Oppretthold to kampflybaser

Venstre i nord vil opprettholde både Bodø og Ørland som kampflybase

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelse fra Venstres Landsdelsutvalg Nord + Sør-Tøndelag

Under Landsmøte i Venstre 2009 kom vår fem nordlige fylker sammen om en felles uttalelse.
– Finnmark Venstre v/ fylkesleder Terje Soløy
– Troms Venstre v/ fylkesleder Roar Sollied
– Nordland Venstre v/ fylkesleder Berit Woie Berg
– Nord-Trøndelag Venstre v/ fylkesleder Andre N. Skjelstad
– Sør-Trøndelag Venstre v/ fylkesleder Jon Gunnes

Dette for å få fokus og gjennomslag for landsdelens viktige saker.

"Luftforsvaret bør i fremtiden fortsatt ha sine kampfly fordelt med to skvadroner i Bodø og en skvadron på Ørland, som i dag. Dette vil si en struktur med to hovedflystasjoner.

Landsdelsutvalgets Forsvarspolitiske utvalg (de fire nordligste fylker), uttalte i sin høringsuttalelse av 22. mai 2007 for å opprettholde både Bodø og Ørland som kampflybaser. Uttalelsen var enstemmig. Venstre i Sør- og Nord- Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark støtter denne innstillingen.

Vi vil derfor sterkt kunne anbefale Venstres stortingsgruppe å følge Landsdelsutvalget Nord tilrådning om to kampflybaser som den framtidige strukturløsningen.

Jon Gunnes, Andre Skjelstad, Berit Woie Berg, Roar Sollied, Terje Soløy.

Jagerfly

Foto: Avisa Bodø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**