20 mrd mer til lokal eldre- og omsorgstjeneste

Venstres LM vedtok en velferdsreform som vil innebære enorm forbedring av omsorgen for de eldre og syke, jubler stortingskandidat Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstres landsmøte vedtok i helga en omfattende velferdsreform, som vil sikre at kommunene får tilført minst 20 friske milliarder kroner til styrking av eldre- og omsorgstjenestene.

– Det betyr først og fremst mer velferd og verdighet for de eldre, sier Sollied.

De som både er eldre og syke blir ofte kasteballer mellom statlige sykehus og kommunale sykehjem. – Dette er uverdig både for de eldre og pårørende. Venstre går inn for ei gigantisk styrking av primærhelsetjenesten i kommunene, der man skal kunne tilby spesialisert pleie og omsorg, helsehus og rehabilitering. Alt dette er oppgaver som i dag blir løst av staten, ofte langt fra stedet der de eldre bor og har sine nærmeste, sier Venstres førstekandidat i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**