Åpent gruppemøte 4. mai

Alle medlemmer er velkomne til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe, mandag den 4. mai mellom 18.00 og 19.30. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til: Alle medlemmer i Nordre Aker Venstre
Kopi: Oslo Venstre

ÅPENT GRUPPEMØTE MANDAG 4. MAI

I tråd med møteplan innkalles det med dette til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe:

Mandag den 4. mai 2009 kl. 1800 – 1930. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

Forslag til saksliste:

Sak 16/09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 17/09 Godkjenning av referat

Sak 18/09 Bydelsutvalgsmøtet den 07.05.09

Sak 19/09 Orienteringssaker

Nordre Aker Venstre

Oslo Venstre

Bystyregruppen

Stortingsgruppen

Sak 20/09 Eventuelt

Sakslisten til bydelsutvalgsmøtet finner du på bydelens hjemmesider: Møteoversikt

Oslo, den 27. april 2009

Med vennlig hilsen
Venstres bydelsutvalgsgruppe i Nordre Aker

Per E. Braseth-Ellingsen /s/
Gruppeleder
Tlf: 90 73 02 62
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**