– Et velykket landsmøte

Venstres landsmøte er over, og partiet har både vedtatt et framtidsrettet og visjonært stortingsvalgprogram og noen solide uttalelser. Fylkesleder Mona Hellesnes er godt fornøyd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Skriften på veggen - Fokusområder for Venstre

Skriften på veggen – Fokusområder for Venstre

– Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til de som trenger de mest, heter det i Venstres hoveduttalelse som ble vedtatt på landsmøtets siste dag.

– Det skal ikke være noen tvil om at Venstre er partiet som tenker nytt, mener fylkeslederen. — Venstre viser med dette at man tør å ta de vanskelige debattene, våger å tenke nytt, og går inn for en ny og nødvendig politikk for framtiden. Det er gledelig.

Bedre velferd og robust lokaldemokrati

Hordaland delegasjon

Venstre tar til orde for kommunesammenslåing som en del av en velferdsreform, og vil styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som kan overta velferdsoppgaver fra staten. – Vi er avhengige av mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø, sier Hellesnes om bakgrunnen for partiets velferdsreform.

Omsorg for de svakeste i samfunnet
Fylkeslederen var stolt over at Venstre i sitt program tar inn over seg de store oppgavene man står ovenfor i rusomsorgen, og er glad for at man har mot til å åpne for å tenke nytt i spørsmålet. — Verdighet og respekt må være fokuset i rusomsorgen, mener hun. — Det viser Venstre i sitt nye program.

Gjennomslag for å styrke barnevernet

 Borghild Tenden støtter Hordaland Venstres kampanje 4-20-20

Borghild Tenden støtter Hordaland Venstres kampanje 4-20-20

Hordaland Venstre fikk gjennomslag på landsmøte for å vedta en uttalelse som krever tiltak for et bedre og mer helhetlig barnevern. Også Hordaland Venstres målsetning om at togreiser mellom Bergen og Oslo skal ned i fire timer innen 2020 fikk bred tilslutning.
— Dette er en av de mest trafikkerte flystrekningene i Europa, og vi må gjøre jernbanen til et reelt alternativ, understreker Hellesnes. — En sterkt redusert reisetid vil bidra til dette.

Talerstolen

En visjonær miljøpolitikk
Med et sterkt fokus på fornybar energi, jernbane for transporten og et krystallklart nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen markerer Venstre seg som det eneste troverdige miljøpartiet. — At man programfester nei til nysalg av biler som kun kan gå på fossil energi er modig og optimistisk, men man presenterer samtidig mange gode tiltak som er både gjennomførbare og framtidsrettede. Det gjør oss troverdige og samtidig visjonære, konkluderer Hellesnes.

Mona Haugland Hellesnes

Vil ha Norge inn i framtiden
Hellesnes mener Norge trenger en ny kurs, mot et grønt kunnskapssamfunn og et velferdssamfunn der man tar vare på de svakeste blant oss, og at Venstre vil ta ansvar om man får sjansen. – Venstre vil at Norge skal utnytte dagens globale finanskrise til en storsatsing på fornybar energi og et grønt næringsliv. På den måten skjer omstillinger som både er bra for miljøet og som sikrer framtidas verdiskaping, hevder hun. Nå gleder hun seg til å drive valgkamp. — Med et så vidtspennende og modig program blir det morsomt å drive valgkamp for Venstre, smiler hun.

Les flere saker fra landsmøtet her:
20 milliardar til eldreomsorgen
Momsfritak for frivillige organisasjoner
Oppvekst og integrering henger sammen
Nei til salg av bensinbiler innen 2015
Snakket for personvernet
Venstre satser på Bergensbanen
Tiltak for barnevernet
Krevde ny ruspolitikk

Stortingsvalgprogrammet
• Last ned foreløpig versjon av Venstres vedtatte stortingsvalgprogram 2009 – 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**