– Helseministeren må nå ta affære

— Det er helt uakseptabelt at det skal ta 12 timer før en pasient får nødvendig behandling, sier Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stortingsrepresentant Vera Lysklætt (V) støtter kravet om at Helse-Finnmark må rydde opp i sine rutiner og priortiere ortopedisk kvelds- og helgevakt ved sykehuset i Kirkenes og viser til at en seks år gammel gutt fra Vadsø måtte flys helt til Bodø for å få behandling for en skade. — Det er helt uakseptabelt at det skal ta 12 timer før en pasient får nødvendig behandling, sier Vera Lysklætt.

– Allerede i november 2007 tok jeg opp kutt i ortopedisk døgnberedskap ved Kirkenes sykehus med daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Hun svarte da at det skal være et velfungerende lokalsykehus i Kirkenes som skal bidra til at det opprettholdes og videreutvikles et godt og forsvarlig spesialisttjenestetilbud for befolkningen i Øst-Finnmark. På ett og et halvt år har dessverre ingen ting skjedd, sier Vera Lysklætt.

– Nå må statsråd Bjarne Håkon Hanssen ta det ansvaret Sylvi Brustad ikke tok og sette makt bak kravene, sier Lysklætt. Hun har nå på nytt tatt saken skriftlig opp i Stortinget med helseminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Det er sterkt beklagelig at Helse-Finnmark kun tar økonomiske hensyn og ikke setter den enkelte pasient i fokus noe de er pliktig til. Virkeligheten er slik at vi bebor et fylke med svært store avstander og hvor det kan være mye uvær og stengte flyplasser i vinterhalvåret og helsetilbudet til befolkningen må selvfølgelig innrettes etter dette, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**