Mer velferd i kommunene

Venstre ønsker å overføre flere velferdsoppgaver fra staten til kommunene. En fullfinansiert ordning som vil gi bedre velferdstilbud nærmere der folk bor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ønsker at innbyggerne skal få bedre og mer omsorg, pleie og helsetilbud i kommunen. Skal vi møte fremtidens velferdsutfordringer, så må vi også være villige til å se på kommunestrukturen.

Det vil gi dårligere velferdstilbud hvis en kommunestruktur skal være det som hindrer kommunene i å være robuste til å takle fremtidens velferdsoppgaver. Hvis ikke kommunene er i stand til å påta seg dette, vil alternativet være at staten overtar mer og mer. Venstre er opptatt av å styrke det offentlige helsevesen i kommunene, sier Stortingskandidat Tonje Løwer Gurholt.

– Jeg tror innbyggere er mer opptatt av nærhet til gode velferdstilbud enn rådhus og administrasjon, avslutter Løwer Gurholt.

Avis, TA

Les i TA HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**