Video: Ber Navasete ordne opp i togkaos

Venstres Borghild Tenden frykter nå at tålmodigheten til de togreisene er slutt, hvis ikke samferdselsministeren straks tar nye grep for å rydde opp i togkaoset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nestlederen i Stortingets samferdselskomité, Borghild Tenden, havnet midt i kaoset da hun kom reisende fra Venstres landsmøte. Hun mener samferdselsministeren forholder seg passiv til problemene.

– Hver gang jeg tar dette opp med samferdselsministeren, sier hun at hun skal innkalle Jernbaneverket og NSB til møter. Jeg vet ikke hva som kommer ut av de møtene. Foreløpig er det ingen ting, sier Borghild Tenden til TV2.

– Regjeringen pålegger seg selv en fredningstid. Det skal ikke bli bedre før i 2012. Det er for lite offensivt, uttaler Borghild Tenden nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Kollektivtrafikkens omdømme
Den rødgrønne regjeringen har ikke tatt de nødvendige grepene for å rydde opp i togkaoset til tross for at regjeringen i 2006 fikk ny helt informasjon om problemene.

 Venstre frykter for togets omdømme.

Venstre frykter for togets omdømme.
Foto: MK

– Det bevilges stadig mer penger og samtidig forverres resultatene. Jeg er bekymret for kollektivtrafikkens omdømme og at denne situasjonen fører til unødvendig økt personbilbruk, legger Tenden til.

Ideologiske skylapper
Tenden peker på at regjeringens ideologiske skylapper kan være en del av forklaringen.

– Gjennom Soria-Moria erklæringen har den rødgrønne regjeringen innskrenket Jernbanedirektørens frihet til å velge de beste tjenestene, ved at regjeringen har stoppet privatiseringen og konkurranseutsettingen av drift og vedlikeholdsoppgavene iJernbaneverket ,sier Tenden.

Nå står det entreprenører i kø for å bistå jernbaneverket på disse områdene.

– Dette er entreprenører som driver jernbane med stor suksess ellers i Europa, men dette potensialet får vi altså ikke utnyttet, legger Tenden til.

Hun viser også til at regjeringen i Nasjonal Transportplan ikke foreslår tilstrekkelige nye tiltak for å løse utfordringene.

Full gjennomgang
I Stortingsbehandlingen vil Venstre foreslå en full gjennomgang av drift og vedlikeholdsarbeidet på jernbanen. Drift av togtrafikken er et område som har blitt høyt prioritert av Stortinget gjennom vekslende regjeringer.

– Nå må vi se om disse prioriteringen har blitt fulgt godt nok opp, og finne nye tiltak til forbedringer. Jeg forventer at regjeringspartiene har gehør fore dette og at de fokuserer på resultater og ikke ideologi, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**