Fylkesordfører positiv til miljørapportering

Det var en svært postiv fylkesordfører som svarte på Venstres interpellasjon i tirsdagens fylkesting vedrørende rapportering av miljøstatus i fylkeskommunens årsrapport.
“Som en stor og viktig samfunnsaktør, bør vi på lik linje med private bedrifter rapportere på dette området. Jeg stiller meg derfor positiv til initiativet fra Venstre”, svarte bl.a. fylkesordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Saken gjelder et ønske om at fylkeskommunen på lik linje med andre bedrifter i Norge bør rapportere om miljøstatus i egen virksomhet ved avleggelse av årsregnskap.

Ved behandling av interpellasjonen i Vestfold fylkesting tirsdag denne uken svarte bla. fylkesordfører Per Eivind Johansen (H) bl.a.: "Som en stor og viktig samfunnsaktør, bør vi på lik linje med private bedrifter rapportere på dette området. Jeg stiller meg derfor positiv til initiativet fra Venstre. Uavhengig av statlige krav bør Vestfold fylkeskommune ha et større fokus på miljø i sin rapportering."

Videre svarte ordfører: " Jeg har allerede oppfordret fylkesrådmannen til å ta tak i saken. Fylkesrådmannen har "tatt ballen", og signaliserer at miljø vil være viet et eget kapittel i årsrapporten for 2009. Jeg ser imidlertid også denne interpellasjonen fra Venstre som en utfordring til fylkestinget om å sette resultatmål for 2010 og fremover"

Med denne innstillingen vil Vestfold fylkeskommune være blant de første i Norge som innfører rapportering av miljøstatus i forbindelse med sin ordinære årsrapportering!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**