Mer velferd — mer lokaldemokrati

For Venstre er det ikke et selvstendig poeng å slå sammen kommuner. Men det er svært viktig at Norge forbereder seg på å yte bedre velferd til stadig flere mennesker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For å klare det, må vi også være åpne for at kommunestrukturen kan endres.

Venstre ønsker en velferdsreform, der mer makt og flere ressurser flyttes fra staten til kommunene, der folk bor og der velferden ytes. For å få til det må kommunene bli mer robuste, og ta ansvaret for stadig mer avanserte tjenester.

Offentlig sektor må organiseres smartere og bli mer tilpasset velferdsutfordringer vi står overfor. Alternativet vil være massiv privatisering, eller at staten overtar velferdsoppgaver som Venstre mener blir best håndtert i kommunene.

Venstre vil ha en velferdsreform som styrker lokalt ansvar og velferden der folk bor.

Tonje Løwer Gurholt,
Stortingskandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**