Skolestruktuen må ikke endres

For en bygd som Iveland er skolen et av de viktigste grunnlagene for bosetning og velvære for, om man skal realisere Iveland kommunes mål om 15000 innbyggere innen 2015 vil det være helt nødvendig å opprettholde skolene i alle bygdesentra, både Skaiå, Vatnestrøm og Birketveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Alle forsøk på å endre skolestrukturen har Iveland Venstre vært svært kritiske til, også forslaget om å samle alle skolene i vestbygden. I første omgang vil dette ramme Skaiå noe som er svært uheldig, særlig fordi utbyggingen av boligtomter først vil komme på Skaiå.
Men det å legge ned skolen på Skaiå, vil på sikt også kunne være en fare for Vatnestrøm da det vil være ganske unaturlig å opprettholde en liten skole fra 1-7 klasse og ha resten samlet på Birketveit.

Utover de effekter dette vil ha på nærmiljøet, ser vi det også som positivt for læringsmiljøet å holde ungdomskolen og barneskolen skillet. Vi mener også at det er bra for både skolen og barnehagen på Skaiå, å ha disse på samme sted. Både fordi det gjør en overgang lettere og fordi man har erfart at disse samarbeider svært godt som er noe vi ønsker at skal fortsette.

I kommunestyret 29/4 kommer vil til å stemme for legge prosessen død, dette fordi vi ikke mener det er fornuftig å bruke ressurser på en utredning som det er helt utenkelig at vi kommer til å stemme for.
Om de andre politiske skulle prøve seg på å endre skolestrukturen igjen vil Iveland Venstre fortsette å kjempe for at vi skal har 3 skoler både på Skaiå, Vatnestrøm og Birketveit.

Kontaktperson:
Odd Håvard Dahle 379 62 251

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**