Til innhold
Peonen min, Odd Håvard Dahle

Et grønt og liberalt Iveland

Iveland Venstre

Velkommen til Iveland Venstre! Venstre er det liberale partiet i Agder og befinner seg i sentrum av det politiske landskapet. Vi setter folk foran systemer

Vi arbeider for å opprettholde 3 levende bygdesentra, Birketveit, Vatnestrøm, og Skaiå.

Våre viktigste saker er skole, miljø, verdiskaping og sunn økonomi.

Ser politikken vår interessant ut er du hjertelig velkommen som medlem. Lurer du på noe? Send en e-post til [email protected]

På www.venstre.no er Venstres program på alle områder presentert. Sidene for lokallaga i Aust-Agder finner du ved å klikke i venstre spalte på www.venstre.no – fylkeslag – og så videre til lokallaga.

 

 

Iveland Venstre vil

 • Natur, miljø og klima

  Iveland Venstre vil ta vare på naturen, jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet, Det er avgjørende for vår eksistens og har verdi i seg selv. Venstres mål er et samfunn uten forurensning, der ressursene forvaltes til beste for oss som lever nå – og for framtidige generasjoner. Venstre vil gjøre Iveland til en kommune som tar ansvar for miljøet. vi skal ta i bruk miljøteknologi og finne løsninger som gjør Iveland til en miljøvennlig kommune. Venstre vil ta vare på og holde natur og lokalsamfunn rent.
  Ta vare på natur og miljø, og overlevere jorda i like god stand, eller bedre enn vi fikk den, til våre barn

 • Oppvekst

  OPPVEKST: Det skal være trygt og godt for alle å vokse opp i Iveland. Kunnskap, trygghet og trivsel og nulltoleranse mot mobbing er viktig for en god oppvekst. Iveland Venstre vil ha et desentralisert oppveksttilbud. Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, bruk av digitale verktøy og god sosial opplæring er bærebjelkene for deltakelse i samfunnet. Innenfor velferdsstaten er den offentlige skolen den mest sentrale institusjonen, som møteplass for mennesker med ulike bakgrunn og viktigste arena for kunnskap og dannelse i samfunnet mener Iveland Venstre.

 • Næringsliv

  Nye bedrifter og arbeidsplasser for framtida: Arbeid er nøkkelen til personlig frihet og offentlig velferd i Iveland kommune. For å opprettholde et godt tjenestetilbud og for å være et attraktivt sted å bo er vi avhengige av bedrifter som kan skape morgendagens velferd i vår kommune. I dag pendler mange ut av kommunen for å arbeide. Kanskje velger noen også å flytte til oss, både arbeidere og bedrifter. Venstre vil at det skal være like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som å være arbeidstaker for andre bedrifter. Dette for å nå målet om økt verdiskaping i Iveland kommune.

Våre folk