Bekymret for de fattigste

I kjølvannet av finanskrisa har arbeidsledigheten økt over hele landet, og det er grunn til å tro at utbetalingene til sosialhjelp vil øke i tida framover. – I Oslo har byråd Sylvi Listhaug gått ut og krevd at staten kompenserer for kommunenes økte utgifter til sosialhjelp, men i Trondheim sitter de rødgrønne stille, sier Jon Gunnes, som frykter budsjettsprekk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jon Gunnes

– Vi vet at utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt dramatisk over hele landet, og det er ingen grunn til å tro at situasjonen i Trondheim er annerledes, sier Gunnes. Han frykter de rødgrønne ikke tar alvoret inn over seg, og at ansvarsfraskrivelsen til slutt vil gå ut over de fattigste. – På grunn av trange økonomiske tider blir alle enheter pålagt å spare, og jeg frykter at kuttene vil ramme de som har minst fra før, sier Gunnes. Han påpeker også at de rødgrønne ikke skjermer satsene for sosialhjelp i sitt forslag til revidert budsjett. – Med dette viser de rødgrønne at de systematisk nedprioriterer denne gruppa, sier han.

Gunnes vil i formannskapet neste uke stille spørsmål om budsjettsituasjonen for utbetaling av sosialhjelp i Trondheim kommune, for å få et grunnlag for å eventuelt gjøre noen tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**