-Burde vært rom for fortsatt kulturskjenking

Venstre foreslo innstramminger i regelverket, men fortsatt kulturskjenking. — Det er viktig å minne om at typiske kultursteder som Folken, Tou Scene, Checkpoint og Sting står i fare for å havne mellom to stoler, og tape i konkurransen, sier Venstres Per A. Thorbjørnsen.
Flertallet ønsket å avvikle hele ordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Vidar Grundetjern

Det var i det ekstraordinære møtet i skjenkeutvalget i dag, at det ble besluttet å avvikle ordningen med kulturbevilling. Flertallet hevdet at da ordningen var blitt misbrukt skulle ingen få lov å benytte seg av den.

Venstre framhevet at ordningen burde strammes inn og at regelverket i stedet burde klargjøres.
I dagens regelverk kan et skjenkested søke om bevilling med tredagers varsel. Venstre foreslo å pålegge søknadene å gjelde hvert av året fire kvartal om gangen, med søknadsfrist en måned før periodens begynnelse.

Partiet ba også om en innstramming av kriteriene slik at det kunne unngås at samme artist opptrer flere steder samme kveld og ønsket også en begrensing på antall opptredener på et sted i måneden.

Dagens kriterier er ellers
a) kulturarrangementer skal fremstå som et hovedelement i skjenkestedets virksomhet
b) innredningen skal være lagt til rette for kulturarrangement
c) kulturarrangementet må være en artistopptreden
d) arrangementet må utgjøre hovedinnholdet i det som trekker publikum til skjenkestedet den aktuelle kvelden.
e) arrangementet må annonseres på forhånd
f) det kreves at publikum skal betale inngangsbillett for å komme inn på arrangementet

Dagens regelverk hadde imidlertid en stor unntaksbestemmelse fra disse klare reglene, med formulering om at et skjenkested likevel kunne få kulturbevilling, selv om kriteriene ikke var oppfylt. At bortimot ingen søkere har fått avslag på ønsket om kulturbevilling har sin bakgrunn i dette. Venstre forslo at hele unntaksbestemmelsen skulle fjernes og at punktene dermed ble gjort absolutte.

Venstre foreslo også et ris bak speilet i form av en ny formulering: "Skjenkesteder som unndrar seg kriteriene, nevnt i punkt 4, kan utestenges fra ordningen for hele bevilgningsperioden."

Bystyret avgjør saken endelig 15. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**