Vil videreføre sommerskolen

Venstre foreslår å bruke 250.000 kr på å videreføre sommerskolen i Skedsmo kommune. —Sommerskolen kombinerer lek og læring og utgjør et godt aktivitetstilbud som mange har stor glede av, sier Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolefrukt

Foto: © Monika Adamczyk | Dreamstime.com

Under formannskapets behandling fikk Venstre støtte fra KrF, mens flertallet gikk inn for å avlyse sommerskolen i 2009, men med en intensjon om å få tilbudet tilbake på plass igjen i 2010.

— Det er meningsløst å legge ned tilbudet i år og i samme åndedrag si at man vil gjenopprette tilbudet neste år. Vi har klart å finne penger utenfor driftsbudsjettet til et nedskalert tilbud i år. Det blir én uke i stedet for to, men i alle fall vil det bli gitt et tilbud og man opprettholder en viss kontinuitet, sier Bjerkholt.

Han understreker at minst to av tre prosjekter er realfagrettet, noe som er et viktig poeng for en kommune som satser på en kraftig utvidelse av antall arbeidsplasser innen fornybar energi.

— Vi trenger å styrke realfagkompetansen blant barn og unge, og sommerskolen gir nysgjerrige elever muligheten til å gå dypere inn i fagene på en praktisk måte som kombinerer læring, utforskning og moro. Det vil være veldig synd om et slikt flott tilbud må skrinlegges, sier Bjerkholt.

Han håper nå at de andre partiene vil ta sommerskolen opp til ny vurdering frem mot kommunestyrets behandling 6. mai. Da blir det endelig avgjort om det blir noen sommerskole i Skedsmo kommune eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**