– Giske og den røde steinen

Venstres stortingsrepresentant Vera Lysklætt rettet den 17. april et spørsmål til kulturminister Trond Giske vedrørende lotteriet “den røde steinen” i Hammerfest. Lysklætt spurte om statsråden vil ta et initiativ overfor Lotteritilsynet for å be om at de utformer et regelverk som gjør det mulig for arrangørene av “den røde steinen” å fortsette tradisjonen med å vedde på når steinen går gjennom isen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - ”Den røde steinen” i Hammerfest er en hyggelig begivenhet som skaffer penger til veldedige formål. Meningsløst dersom dette ikke skal være tillatt, sier Lysklætt.

– ”Den røde steinen” i Hammerfest er en hyggelig begivenhet som skaffer penger til veldedige formål. Meningsløst dersom dette ikke skal være tillatt, sier Lysklætt.
Foto: Vera Lysklætt

– Giske har nå besvart spørsmålet. Han sier der at han vil avvente en eventuell dialog med Lotteritilsynet om utformingen og praktiseringen av regelverket, inntil klagesaken er behandlet i Lotterinemnda. Giske viser ellers til at han etter lotterilovens §§ 4 og 4a ikke kan instruere Lotteritilsynet eller Lotterinemnda i enkeltsaker. Statsråd Giske viser også til at Lotteritilsynet har stoppet lotteriet fordi inntektene i år skal gå til et offentlig formål. Etter lotterilovens §§ 5 og 6 er dette som en hovedregel ikke tillatt, sier Vera Lysklætt.

Må ha dialog
– Jeg aksepterer svaret fra kulturministeren, men vil oppfordre han til å gå i dialog med Lotteritilsynet så snart som mulig dersom Lotterinemnda også går inn for å stoppe lotteriet, sier Lysklætt.

 - Det burde ikke være noe problem å lage et regelverk som passer til slike lotteri, mener Venstres representant i Finnmark.

– Det burde ikke være noe problem å lage et regelverk som passer til slike lotteri, mener Venstres representant i Finnmark.
Foto: Rune Kongsro

Meningsløst
– Det er helt meningsløst at arrangement av denne typen ikke skal være tillatt. "Den røde steinen" i Hammerfest er en hyggelig begivenhet som skaffer penger til veldedige formål som barneavdelinga ved sykehuset. – Det er ikke lenge siden Lotteritilsynet ville forby andeløp med badeender også – nå er det denne steinen de er ute etter, fortsetter Lysklætt.

– Det burde ikke være noe problem å lage et regelverk som passer til slike lotteri, hvis Lotteritilsynet mener det er nødvendig. Man kan sette en maks grense for hvor stor omsetning man skal ha, at initiativtakeren er en frivillig organisasjon og at alt overskudd går til et veldedig formål, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**