Innlegg: Fire timer i 2020

Da Bergensbanen ble åpnet i år 1909, symboliserte den både politisk mot og fremtidsoptimisme. Hundre år seinere bærer togstrekningen mellom Bergen og Oslo preg av mange tiår med manglende vedlikehold og modernisering. Det skyldes først og fremst sviktende prioriteringer fra regjeringer av ulike farger. Vi ser det ved at reisetiden i dag er like lang som for 25 år siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Denne våren skal Stortinget avgjøre Bergensbanens fremtid. Det skjer i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP). Venstre mener det er på høy tid at jernbanestrekningen mellom Norges to største byer rustes skikkelig opp. På landsmøtet forrige fikk Hordaland Venstre gjennomslag for følgende målsetting: 4-20-20, det vil si 4 timer mellom Bergen og Oslo innen 2020.

Den første testen for 4-20-20 er å få Stortinget til å prioritere Ringeriksbanen på strekningen mellom Hønefoss og Oslo. Dette prosjektet vil alene redusere reisetiden med cirka en time. Venstre kommer denne våren til å foreslå å bevilge de pengene som skal til for at man kan starte prosjekteringen i 2010, og byggingen senest i 2015. Jeg går ut fra at SV kommer til å støtte vårt forslag.

Andre viktige prosjekter for å korte ned reisetiden mellom Bergen og Oslo er modernisering av Vossabanen (slik Fylkeskommunen har laget konkrete planer for), rette opp svingene i Hallingdalen, bygge flere dobbeltspor og ruste opp perronger og stasjoner. Alt i alt er det snakk om en prislapp på rundt 20 milliarder kroner.

4-20-20 er ikke "science fiction", det er et spørsmål om politisk vilje til å gjøre toget til noe mer enn et transportmiddel for idealister. Venstres visjon er at toget også skal være konkurransedyktig i tid, og derigjennom bli den fornuftigste og beste reisemåten mellom Oslo og Bergen.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Lars-Henrik Paarup Michelsen, 2.kandidat for Hordaland Venstre

Innlegget sto på trykk i BA 29.04.09

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**