Investeringskåthet kan knekke Fet kommunes handlefrihet

Fet kommune er alt øverst på kommunenes gjeldsstatistikk, og fortsatt råder en enorm investeringslyst i både Arbeiderpartiets og Høyres kommunestyregruper som er garantister for å gi administrasjonens politiske innstillinger et flertall. At Høyre på denne måten vil begrense kommunens økonomiske handlefrihet er både kjent og forståelig, men at Arbeiderpartiet vil rasere en god arbeidsplass og lokalt forankret tjenestetilbyder, er for Fet Venstre ei stor gåte. Alt de nærmeste årene må tjenestekostnadene reduseres med 21 millioner pr år innen eldreomsorg- og helsetjenester og innen skole. Dette kan bety et reduksjonsbehov på ca 50 stillinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Før årsskiftet vedtok kommunetyret, mot Ventres stemme, en omfattende og unødig kostbar riving og nybygging ved Riddersand – og Dalen skole. Selv om det er fint med nye skolebygninger, kan den foreslåtte løsningen ved Riddersand bli både kostbar og uhensiktsmessig når det gjelder å oppfylle krav til læringsmiljø. Venstre har derfor foreslått en mindre omfangsrik ombygging og rehabilitering som på alle måter vil kunne oppfylle kravene som stilles til en moderne skole.

Glomma

Foto: Jonas Libak

I tillegg er det nå fremmet forslag om en ny stor barnehage i Garderåsen og et nytt rensanlegg ved Fet kirke.
Renseanlegget er foreslått dimensjonert for hele 23.000 personekvivalenter, og et omfattende nettverk av pumpestasjoner for pumping av kloakk fra alle Fets grender til det nye reneanlegget. Det første prisanslaget var ca 70 millioner, mens anslaget nå har kommet opp i utrolige 160 millioner.
Kun Venstre har til nå gått i mot forslaget, og i stedet gått inn for å undersøke mulige alternativer.
De siste dagene har imidlertid flere kommunetyrerepresentanter kommet på andre tanker og ønsker seg flere og rimelige alternativer.

La oss håpe at investeringskåtheta ikke tar helt overhånd og knekker Fet kommunes økonomi for lang tid fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**