Krever strakstiltak mot arbeidsledigheten

– Regjeringen må få på plass langt mer fleksible permitteringsordninger kombinert med med skattefritak for bedrifter som satser på kompetansehevende tiltak for ansatte som blir overtallige på grunn av oppdragssvikt og nedskjæringer, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Vi vil ha skattefritak for bedrifter som setter i gang kompetansehevingstiltak for ansatte i bedriftene, sier Ola Elvestuen.

– Vi vil ha skattefritak for bedrifter som setter i gang kompetansehevingstiltak for ansatte i bedriftene, sier Ola Elvestuen.
Foto: Reidar Lerdal

Elvestuen refser regjeringen for handlingslammelse og passivitet i møte med arbeidsledigheten, og mener regjeringen snarest må få på plass strakstiltak for å møte den voksende ledigheten. Forslaget om skattefritak for bedrifter som setter i gang kompetansehevingstiltak for ansatte som blir ledige, er basert på et system fra Skattefunn-ordningen.

Alarmerende fra NAV
Arbeidsledigheten i april var på 2,8 prosent og 72.700 personer er nå helt uten arbeid, viser nye tall fra NAV. Ledigheten har økt med 88 prosent sammenlignet med april i fjor.

– Forslaget vårt vil sikre at eksisterende arbeidskraft og kompetanse forblir i bedriftene, samtidig som ledige gis mulighet til å kvalifisere seg ytterligere gjennom viderutdanning og kompetansepåfyll, sier Elvestuen.

– Dette er både fornuftig og nødvendig næringspolitikk, og god arbeidsmarkedspolitikk som stimulerer til økt kompetanse og aktivisering av ledige i stedenfor passivisering og lediggang, understreker Elvestuen. Han mener dette er tiltak som kan iverksettes på kort sikt.

Forskning og fornybar energi
På lengre sikt må regjeringen sørge for et radikalt temposkifte i satsing på forskning og fornybar energi.

– Her er regjeringens manglende satsing rett og slett skandaløs. Det er her nøkkelen til fremtidens arbeidsplasser og sikring av velferd ligger i fremtiden, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**