Minoritetselever

Grødem skole vil fra høsten 2009 få ansvar for en nyopprettet innføringsruppe på 46 minoritetselever som representerer 11 språk. Meningen er at elevene over en intensiv periode skal ha firedagers uke på Grødem og en dag på hjemskolen. Ressurser til to halve stillinger vil bli hentet inn fra skolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre fikk ingen støtte i hovedutvalget (HOL, 29.04.09) på forslaget om å vurdere en ekstra stilling basert på friske penger til den nye innføringsgruppen. Minoritetselevene blir i dag plassert direkte inn i sine respektive klasser og får hjelp to uketimer til grunnleggende norskopplæring. Kommunen gir i tillegg 2,6 årsverk fordelt på små stillinger (5%-20%) til opplæring i morsmål. Dette er lite i forhold til lovfestede rettigheter som sier at minoritetselevene skal ha: norskopplæring, morsmålsopplæring, tospråklig opplæring og tilpasset opplæring. Videre er det en åpenbar utfordring å følge opplæringen når elevene nesten er uten norsk språk. Det blir grunnleggende vanskelig å finne seg til rette. Skolene mener da også at dagens ordning er problematisk – derfor denne nyordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**