Snurrevad, – et ødeleggende redskap

Finnmark Venstre vedtok for et år siden at man ikke vil tillate snurrevad brukt innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen. Dette med bakgrunn i at snurrevad blant annet må klassifiseres som et trålredskap, sier leder i Finnmark Venstre, Terje Soløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Vi har også vært sterkt kritiske til at kvaliteten på snurrevadfisk har vært under en hver kritikk, sier Soløy, og er svært glad for at fiskebåtreder Angelsen, nå bekrefter dette i Fiskeribladet Fiskaren den 30. april.

-At store deler av snurrevadflåten ikke bløgger fisken har man lenge vært kjent med, men det er veldig greit at man nå får dette bekreftet fra utøverne selv. Angelsen etterlyser mer kontroll ved levering av fangst, men det er da fiskerne selv som er ansvarlig for å ivareta kvaliteten ved første hånds behandling. Forskriften er klar på at all fisk skal bløgges straks den tas ombord, og det er svært skuffende at snurrevadfiskerne på denne måten ødelegger også for andre, sier lederen i Finnmark Venstre.

-Norge som fiskerinasjon har alle forutsetninger for å levere fisk og fiskeprodukter av ypperste kvalitet i markedene. Men næringen kan umulig ha forstått viktigheten av dette, når kvantitet går foran kvalitet. Det må nå komme på plass et regime som utfører streng kontroll, og strenge reaksjoner overfor de deler av fiskerinæringen, som ikke ser seg umaken verd å overholde forskriftene. Det beste hadde vært å forby snurrevad som redskap i norske fiskerier, sier Terje Soløy til slutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**