Kamp for lavutslippssamfunnet

Rett etter påske hadde Grorud Venstre møte om Venstres klimapolitikk. – Norge er nødt til å gå fra å være oljenasjon til å bli en fornybar energi-nasjon, sier bydelslagsleder Linn Beate Kaald Thoresen til Akers avis. Alvhild Hedstein, Oslo Venstres 3. kandidat til Stortinget, fortalte om Venstres vei til lavutslippssamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Alvhild Hedstein

Foto: NN

– Vi har bygget opp vår velstand på fossil energi. Nå må vi bygge et nytt samfunn basert på lavutslipp. Vi kan ikke forvente like mye av u-land, så Norge må gå foran som et eksempel, og vise hvordan det kan gjøres, sier Alvhild Hedstein, som er medlem av Venstre programkomité og direktør i Stiftelsen Miljømerking.

Ikke tilbake til steinalderen
Venstres stortingsvalgprogram ble vedtatt på landsmøtet forrige helg, og inneholder en rekke konkrete tiltak som skal stimulere til mindre bruk av energi og utslipp av klimagasser – både i form av forbud og omlegging av skatter og avgifter, og tiltak som skal gjøre det lettere for folk å leve miljøvennlig.
– Det bærer ikke tilbake til steinalderen, sier Hedstein, som er opptatt av at lavutslippssamfunnet skal være et samfunn vi har lyst til å leve i.

Spare penger på energi
Hun nevner noen av tiltakene:
– For eksempel ønsker vi å gi tilbud om energisjekk av bygg og støtteordninger slik at folk lettere kan isolere hjemmene sine på best mulig måte. Da vil de kunne få beregninger som viser hvor mye strøm og penger de sprarer på det. Vi ønsker også høyere miljøavgifter og lavere skatt på arbeid, slik at de som lever miljøtilpasset får bedre råd, sier Alvhild Hedstein til Akers Avis Groruddalens journalist Daniel Sipos.

Grønn transport
Transportsektoren er den som i dag slipper ut mest klimagasser. Venstre har programfestet en meget offensiv jernbanepolitikk, med hurtigere tog mellom de store byene og på Østlandet. Dessuten:
– For å gi mer miljøvennlig transport vil vi ikke bare stimulere bilavgiftene enda mer, men også legge til rette for mer sykling i byene og stille krav om ladestasjoner for el-biler og tilgang til hydrogen langs veiene, slik at det blir attraktivt å kjøpe slike miljøvennlige biler, sier Hedstein.
Linn Beate Kaald Thoresen trekker frem arbeidet Venstre gjør for t-banen i bystyret.
– Kombinasjonen av flere avganger og billigere månedskort på t-banen har gitt mye mindre biltrafikk fra Groruddalen ned til sentrum. Venstrepolitikk virker, sier hun.

Artikkelen i avisen kan leses i Akers Avis Groruddalens papirutgave for onsdag 29. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**