Venstre og EU

Det er et svært SAMLET Venstre som har vedtatt et godt Stortingsprogram for de neste 4 år!
Det er et MODIG Venstre som tar debatten om EU- spørsmålet der vi vet at uenigheten er reell. Det er et DEMOKRATISK Venstre som gjennomfører en åpen debatt om et spørsmål som er krevende for partiet, men viktig at vi bevisstgjøres på i våre standpunkter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi har en hel generasjon debattanter som bare var barn i 1994. Det er enorme endringer i Europa siden da. Både ja og nei argumentene endrer seg.

– Venstre er delt på midten i synet på om vi skal søke medlemskap i EU, men vi er enig i at Venstre skal følge det rådet folket gir i en folkeavstemming.
– At to syn på EU lever side om side i Venstre er ganske gjenspeilende for det norsk folk. Det splitter ikke partiet, men det styrker partiet at vi kan diskutere det.
– Uenighet og åpenhet om EU gjør at vi har en god debatt der våre standpunkt blir prøvd. Det er gode argumenter for å søke EU medlemskap og der er gode argumenter for å la det vær. Det er NYE argumenter både på ja og nei siden 1994 og 1972. Enten vi en gang i fremtiden vil stemme ja eller nei, er jeg glad for at Venstre ikke har unngått å ta debatter underveis. Det bevisstgjør oss og gi oss kunnskap.

Jeg er stolt over at Venstre tør å ta vanskelige debatter på en god måte. Debatten var saklig med respekt for at det er plass til både ja og nei folk i partiet. Det var 33 som hadde innlegg i debatten i tillegg til replikker.

Berit Woie Berg
Stortingskandidat
Nordland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**