Mandagsmøte: Miljøfilosofi

Mandag 11. mai er temaet for mandagsmøtet Miljøfilosofi. Arne Næss sin dypøkologi og liberalismen står i fokus på dette møtet. Professor Trygve Lavik fra UiB innleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Professor Trygve Lavik leder det nyopprettede emnet Miljøfilosofi på Universitetet i Bergen, som tar for seg problematikk knyttet til miljø og natur i et filosofisk perspektiv. Emnet tar sikte på å øke forståelsen for hvordan disse spørsmålene påvirker menneskers liv og livsvilkår i den globaliserte verden vi lever i.

Mandagsmøtet er på Venstres møtelokaler, og starter kl. 18:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**