Gå over til veiprising!

– Byrådets forslag til ny bompengefinansiering ser ved første øyekast ut til å være en ok ordning for å få sikret fremdrift i Bergensprogrammet. Ikke minst er det for Venstre livsviktig å få på plass videre finanisering av forlengelsen av bybanen fra Nesttun til Lagunen, sier Bystyrerepresentant for Venstre, Sara Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sara Henriksen

Henriksen er medlem av komite for klima, miljø og byutvikling.

– Man kunne imidlertid sikret en langt hurtigere og kraftfull finansiering ved å gå over fra tradisjonell bompengeinnkreving til veiprising. Dette ville gitt en mer rettferdig innkreving samt sikret raskere utbygging av tiltakene i Bergensprogrammet, sier Henriksen.

– Veiprising kan også benyttes til drift slik at man får en helt annen dynamikk i finaniseringen miljø- og kollektivtiltak, fortsetter Henriksen.

– Etter utvidelsen av Bybanen til Lagunen mener Venstre det er viktig å få banen ferdigutbygget til Flesland før igangsetting av den nordlige traseèn, avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**