Historisk formannskapsmøte i dag

Venstre stilte med Anne Tørå Solsvik og Jan Kløvstad, Senterpartiet med Kristen Bjormyr og Milly Grundesen og Kristeleg folkeparti med Terje Eikin – i eit historisk møte i planutval og formannskap der bystyrets største parti Arbeidarpartiet ikkje hadde ein einaste representant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Verken ordførar eller APs gruppeleiar kunne møte, og heller ingen av varamedlemene kunne møte.

Så i dag hadde sentrumspartia fleirtalet i formannskap og planutval, og valte Kristen Bjormyr som setteordførar for éin dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**