Kortidsminne i Senterpartiet?

I et leserinnlegg i flere Vestfold-aviser denne uka, skriver partiets 1. kandidat i Vestfold at partiet vil arbeide for det frivillige Norge og skryter av viktigheten til disse organisasjonene. Men hva gjør så SP når de virkelig får muligheten til nettopp å bevise at de ønsker å støtte det frivillige Norge?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Frivillighetsbanner

Foto: Jan Kløvstad

I innlegget Ada Vagnild Evju (SP) har skrevet heter det bl.a.: "Derfor har Senterpartiet arbeidet for å fjerne momsen på frivillig arbeid"

Dersom partiet virkelig var opptatt av dette, hadde de en gylden anledning bare dager etter sitt Landsmøte. 2. april behandlet nemlig stortinget et forslag fra bl.a. Venstre hvor man ba regjeringen legge fram en sak med sikte på permanent fritak for moms for frivillige organisasjoner.

Og hvordan stemte så Senterpartiet i stortinget da saken var oppe til behandling? Jo, de stemte nei til forslaget. Det tyder med andre ord på at det er langt mellom ord og handling, dessverre

I dag er jo galskapen slik at enkelte frivillige organisasjoner betaler mer i moms for varer og tjenester til staten enn de får i støtte.

Det bør ikke være tvil om at et momsfritak hadde vært en kraftig vitamininnsprøyting for de frivillige organisasjonene samtidig som det hadde gitt det frivillige arbeidet i Norge bedre arbeidsvilkår.

Forslaget som Senterpartiet stemte ned i forrige måned inneholdt også forslag om økt grense før frivillige organisasjoners omfattes av lønnsoppgaveplikt i tillegg til økte grenser for arbeidsgiveravgiftplikt for ansatte og/eller organisasjonen.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Foto: Ulf Lund Halvorsen

7. mai 2009
Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**