Trangere kår for forskningen med Tora Aasland

Forskningspolitiske talsmann i Venstre Odd Einar Dørum slakter regjeringens og statsråd Tora Aaslands innsats i forskningspolitikken. Dørum mener Aaslands og regjeringens forskningspolitikk er blottet for ambisjoner og forpliktelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


NRK meldte idag at like før forskningsmeldingen til Tora Aasland gikk i trykken, ble hennes lovnader om milliarder til forskning stanset av hennes egen regjering. Da regjeringen la frem forskningsmeldingen, karakteriserte Dørum den som en kunnskapspolitisk skandale.

– Forskningen i Norge har fått trangere kår etter at Norge fikk en egen forskningsminister — på tross av at hensikten med en egen forskningsminister skulle være det motsatte, sier Odd Einar Dørum.

Klare mål
Venstre har vedtatt i sitt nye program at forskningsinnsatsen skal økes til 3 % av BNP.

– Når regjeringens egen forskningsminister svikter forskningen, hviler det et desto tyngre ansvar på finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg til å prioritere kunnskap og forskning, sier Dørum

– Opptrappingen av de økonomiske ressursene til forskning og høyere utdanning må være forpliktende og langsiktig. Venstre vil derfor ha som førsteprioritet å øke den norske forskningsinnsatsen til 3 prosent av BNP innen 2013, sier Dørum

Venstre kommer til å foreslå dette under behandling av forskningsmeldingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**