Regjeringen svikter barnehagebarna

– Forskjellsbehandlingen av det kommunale og det private barnehagetilbudet er urimelig og uten argumenter. Landet trenger en regjering som også verdsetter det private initiativet, sier Jon Julius Sandal, nestleder i Grorud Venstre, som mener lovforslaget om å overlate finansiering av de private barnehagene til kommunene er et realt makkverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jon Julius Sandal

Foto: privat

Neste uke aksjonerer 2000 private barnehager ved å holde stengt. Bakgrunnen for aksjonen er et lovforslag fra regjeringen om ny barnehagefinansiering som Stortinget skal behandle 2. juni. Lovforslaget går ut på å fjerne det øremerkede statlige driftstilskuddet og overlate finansieringen til kommunene.

– Det vil føre til at de private barnehagene må kjempe om offentlig støtte sammen med eldreomsorgen og skolene. Dette er i realiteten krig mot private barnehager, fordi SV ikke vil ha disse tilbudene. Det går ut over barna. Det finnes ingen gode argumenter for hvorfor drive forskjellsbehandling, enten det er av barn eller pasienter, sier Jon Julius Sandal.

I dag er problemet at en privat barnehage kun får en brøkdel av det en kommunal barnehage får i statlig tilskudd. Dette på tross av at foreldrebetalingen er den samme om du velger et privat eller kommunalt tilbud. Målet har vært full likebehandling, men det har ikke regjeringen gjort noe med. Nå går de stikk motsatt vei, ved å overlate hele finansieringen til kommunene.

– Jeg mener at likebehandling i tilbudet gir de beste forutsetningene for mangfold og kvalitet. For min del er det uvesentlig hvem som leverer tjenestene så lenge tjenesten holder kvalitet og at alle har den samme valgfriheten til å benytte seg av de ulike tilbudene, sier Jon Julius Sandal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**