Åpent møte om klima med Alvhild Hedstein

Østensjø Venstre inviterte til åpent medlemsmøte om Klima på Nordre Skøyen Hovedgård tirsdag den 12.mai, og ca. 15 stykker møtte opp. Alvhild Hedstein, Venstres fremste miljøpolitiker, innledet med presentasjon av utfordringene man står overfor i miljøpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Virkeligheten

klima

Foto: ukjent

Alvhild informerte om jordens tilstand og hvilke dramatiske endringer vi har sett de siste årene. Blant annet kunne hun vise til hvordan temperatursvingningene på jorden gikk i jevne sykluser så langt tilbake som man har klart å måle med dagens teknologi og da snakker vi firehundretusen år tilbake i tid. Nå ligger vi på en topp som er dobbelt så høy som nest høyeste topp og det er uten tvil menneskeskapte klimaendringer.

København i høst
Det er ingen tvil om at den store målsetningen med klimakonferansen i København til høsten vil være å bli enige om en klimaavtale som denne gangen inkluderer alle verdens land, og som tar inn over seg at man er forbi "point of no return" og klarer bli enige om et tograders mål.
Det essensielle her er å få med seg blant annet USA som aldri ratifiserte Kyotoprotokollen.

Hva må til?
Hovedfokuset for å nå disse målsetningene er å løsrive seg fra den avhengigheten verden i dag har til fossil energi, spesielt olje og gass. Samtidig er det essensielt at man klarer å stoppe avskogingen, spesielt i regnskogen.

Skal man trekke ut noe positivt så er det at i en spørreundersøkelse så sier 77% av befolkningen at man er bekymret for klimaendringene og at de tenker på det.

Framtidsoptimisme
Positivisme rundt holdningsendringer er det viktigste om man skal klare å få borgerne med seg på de endringene man må gjøre for å redusere klimagassutslippene. Nøkkelen er å gjøre endringene til en positiv opplevelse for borgerne.

Klimakampanjen - Alvhild Hedstein, Hallstein Bast og Gunnar Kvassheim

Foto: Fjeldskår

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**