Interpellasjon fra Rakkestad Venstre: Radon

Rakkestad Venstre ønsker måling av radon i alle skoler og barnehager i Rakkestad kommune. Det er uakseptabelt at barn i Rakkestad tvinges til å oppholde seg i bygninger hvor radonkonsentrasjonen ikke er kartlagt, sier leder i Rakkestad Venstre Jan Tore Gjøby

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Interpellasjon fra Rakkestad Venstre: Radon

Nest etter røyking er radonstråling det som gir størst risiko for lungekreft. Statens strålevern har varslet at så mange som 90.000 barn i Norge kan oppholde seg i skoler og barnehager med for høye radonverdier. Etter spørsmål fra Venstres Vera Lyngsætt varsler nå helseministeren at han vil tvinge
kommunene til å ta dette på alvor.

Venstre er ikke kjent med at det foretatt måling av radonkonsentrasjonen i skoler og barnehager i kommunen og mener det er uakseptabelt at barn i Rakkestad tvinges til å oppholde seg i bygninger hvis radonkonsentrasjonen ikke er kartlagt. En måling av radonkonsentrasjonen er relativt enkelt og ikke for kostbart.

Venstre har derfor følgene spørsmål til ordføreren:

Er det foretatt målinger av radonkonsentrasjonen alle skoler og barnehager i kommunen?
Hvis ikke, foreligger det planer for å gjennomføre slike målinger av radonkonsentrasjonen?

Hvis ikke det er gjennomført slike målinger oppfordrer Venstre ordføreren til å iverksette tiltak for å få gjennomføre en slik kartlegging snarest.

Med vennlig hilsen
Rakkestad Venstre
Jan Tore Gjøby
Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**