Svikter forskning og høyere utdanning igjen

Venstre mener satsingen på forskning og høyere utdanning heller ikke i dette budsjettet er i nærheten av det som trengs i sektoren. – 3000 nye studieplasser er vel og bra, men universitetene og høgskolene mangler fremdeles minimum 300 mill for å rette opp underfinansieringen fra det vedvarende hvileskjæret regjeringen påførte sektoren, sier Odd Einar Dørum i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Vi har en regjering som i hele sin regjeringsperiode har nedprioritert forskning og høyere utdanning.

– Vi har en regjering som i hele sin regjeringsperiode har nedprioritert forskning og høyere utdanning.
Foto: Rune Kongsro

Satsingen på rekruttering av forskere er langt fra god nok, mener Dørum.

– Venstre mener det er nødvendig å satse i langt større grad på rekruttering av forskere, næringsrettet forskning og klimaforskning, sier Dørum.

– Budsjettet bekrefter det som regjeringens forskningsmelding så til de grader avslørte, at vi har en regjering som i hele sin regjeringsperiode har nedprioritert forskning og høyere utdanning.

For Venstre vil forskning og høyere utdanning alltid være førsteprioritet.
– Det rødgrønne sviket overfor høyere utdanning og forskning er alene god nok grunn til å skifte ut regjeringen, sier Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**