JA, til småbedrifter

Venstre mener at politikk som er bra for småbedrifter, nesten uten unntak også er bra for de store bedriftene. Men ikke nødvendigvis motsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Derfor er Venstre særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende.

Venstre vil ha en sterk satsing på nyetablering i næringslivet. Vi mener at et mangfoldig og nyskapende næringsliv er helt avgjørende for vår fremtid. Dessuten er offentlig sektor og velferd helt avhengig av verdiskapningen i det private næringsliv og at initiativrike personer tør satse på nyetableringer.

Venstre vil:
Halvere arbeidsgiveravgiften for en periode i finanskrisen
Innføre et næringsfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende
Fjerne revisjonsplikten og redusere gebyrene og rapporteringsplikten til Brønnøysund-registrene for små bedrifter
Likestille selvstendig næringsdrivende med arbeidstakere med hensyn til sosiale rettigheter
Sikre risikovillig kapital gjennom det offentlige virkemiddelapparat og skattestimulans for private investorer
Innføre et eget skattefradrag for bedrifter som driver aktiv knoppskyting
Gjeninnføre aksjerabatt ved formuesberegning slik at private eiere stimuleres til å investere i små bedrifter
Redusere skatt på arbeid ved å øke bunnfradraget
Fjerne arveavgiften
Økte avskrivningssatser for investeringer i fornybar energi
Økte tilskudd til bedriftsintern opplæring
Gjeninnføre "støtte" til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen
Lage møteplasser og nettverk for gründere

Venstre mener det svært viktig at finanskrisen brukes å skape varige forbedringer som både bidrar til å løse klimakrisen og finanskrisen. Venstre ønsker å bruke krisesituasjonen til å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig og nyskapende næringsliv.

Tonje Løwer Gurholt

Venstres storstilte satsing på skole, kunnskap og forskning, skal bane veien for flere gründere og nye bedrifter. Bedriftene kan gjerne være små — for sammen utgjør de noe stort.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

Avis, Varden

Innlegget er skrevet for spalten “gjesten” i Varden, og står finnes på nett HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**