Hvorfor frykte for mangfoldet?

Det er med en god porsjon undring man ser på regjeringens lovforslag om endret barnehagefinansiering. Hvorfor kan ikke offentlige og private barnehager likebehandles i barnehageloven?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Er det ut fra en ideologi om at barnehager kun skal være en offentlig oppgave og at det private initiativ skal knebles?

Private barnehager har i alle år vært et godt alternativ flere steder hvor kommunene selv har ligget etter med dekningen. Når man nå har fått på plass en god dekning de fleste steder, virker det som om man ønsker å stenge døren for mangfoldet.

Venstre mener at barnehageprisene skal avgjøres lokalt basert på lokale forutsetninger og tilbud. Dette finner vi naturlig ut fra at kommunene skal ha ansvaret for å fastsette og differensiere barnehageprisene. Det er derfor også helt naturlig at ansvaret og plikten for finansiering skal ligge i kommunene. Samtidig mener vi at offentlige og private barnehager skal behandles likt med hensyn til offentlige tilskudd.

Det er all grunn til å påpeke at det i det nye forslaget fra regjeringen legges opp til å fjerne den viktige garantien om likeverdig behandling mellom private og offentlige barnehager i barnehageloven.

Hvorfor skal nå plutselig godkjente barnehager ikke lenger behandles likeverdig med offentlige i forhold til tilskudd? Vi forstår godt at de private barnehagene reagerer på regjeringens forslag om endringer i barnehageloven som medfører større usikkerhet knyttet til finansieringsordningen for det private initiativ.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

De private barnehagene har vært gode å ha i årene som har vært, og det er grunn til å stille et stort spørsmålstegn hvorfor regjeringen nå ønsker endringer. Er det rett og slett fordi det ikke er et ønske om mangfold i tilbudet som ligger bak det nye forslaget?

Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**